Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với trang web Vnbanknotes! Chúng tôi tôn trọng và đảm bảo quyền riêng tư của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ về cách chúng tôi hoạt động với thông tin của bạn.

1. Thu thập và Sử dụng Thông Tin

Chúng tôi thu thập các loại thông tin khác nhau để cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi đến bạn. Các loại thông tin bao gồm:

Dữ liệu Cá nhân: Trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân như địa chỉ email, tên và họ, số điện thoại. Thông tin này có thể được sử dụng để liên hệ và nhận dạng bạn.

Dữ liệu Sử dụng: Chúng tôi cũng thu thập thông tin về cách dịch vụ của chúng tôi được truy cập và sử dụng. Điều này bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, các trang bạn truy cập, thời gian và ngày truy cập và các thông tin khác về hoạt động của bạn trên trang web.

Cookies và Công nghệ Theo dõi: Chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ tương tự để theo dõi hoạt động trên trang web và lưu trữ một số thông tin nhất định. Bạn có thể tùy chỉnh trình duyệt để từ chối cookies, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng dịch vụ của bạn.

2. Sử dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập để:

 • Cung cấp và duy trì dịch vụ
 • Thông báo về các thay đổi trong dịch vụ
 • Cho phép bạn tham gia các tính năng tương tác của dịch vụ
 • Cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng và hỗ trợ
 • Cung cấp thông tin phân tích để cải thiện dịch vụ
 • Theo dõi việc sử dụng dịch vụ và xử lý các vấn đề kỹ thuật

3. Tiết lộ Thông Tin

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong các tình huống sau:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Bảo vệ và bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi
 • Ngăn chặn và giải quyết các hành vi sai trái
 • Bảo vệ an toàn cá nhân của người dùng hoặc cộng đồng
 • Bảo vệ chống lại trách nhiệm pháp lý

4. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, tuy nhiên, không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương thức điện tử nào là an toàn 100%. Chúng tôi sử dụng các biện pháp thương mại hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn, nhưng không đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối.

5. Liên kết và Dịch Vụ Bên Thứ Ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba không do chúng tôi vận hành. Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc chính sách bảo mật của những trang web này và không chịu trách nhiệm về chúng.

6. Quyền Riêng Tư của Trẻ Em

Dịch vụ của chúng tôi không dành cho người dưới 18 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ và bạn biết rằng con cái của bạn đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể xử lý thông tin đó.

7. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật của mình theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên trang web và bạn nên xem lại chính sách này định kỳ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: [email protected]

Trân trọng,

[Vnbanknotes Team]